Kontrola krótkowzroczności

Czy naprawdę można zatrzymać lub spowolnić narastanie krótkowzroczności u dzieci i młodzieży? 

Tak, u większości osób można zatrzymać lub spowolnić narastanie krótkowzroczności. Stały postęp wady wzroku powinien być sygnałem do podjęcia działań związanych z kontrolą krótkowzroczności (ang. myopia control). Należy pamiętać, że krótkowzroczność nie jest chorobą, więc nie można tu mówić o leczeniu, a jedynie o korekcji lub powstrzymaniu narastania. Im wyższa krótkowzroczność tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się chorób oczu, m.in. wczesnej zaćmy czy problemów z siatkówką.

Co to jest krótkowzroczność?

Krótkowzroczność czyli miopia to wada wzroku polegająca na wyraźnym widzeniu przedmiotów znajdujących się blisko, podczas gdy przedmioty znajdujące się w oddali są zamazane. Dzieje się tak gdy moc układu optycznego oka jest za duża w stosunku do dlugości gałki ocznej.

Krótkowzroczność jest skomplikowanym problemem, przyczyny jej powstawania do dziś nie zostały do końca poznane. Często ma ona podłoże genetyczne, wpływ na nią mają także czynniki środowiskowe m.in. styl życia, dieta, higiena pracy z bliska, przebywanie na świeżym powietrzu. U każdego człowieka jej rozwój może przebiegać nieco inaczej, dlatego nie ma jednej uniwersalnej metody na kontrolowanie postępu krótkowzroczności.

Metody kontrolowania krótkowzroczności:

  • ortokeratologia - obecnie najskuteczniejsza metoda
  • miękkie soczewki kontaktowe bifocalne lub progresywne
  • soczewki okularowe dwuogniskowe lub progresywne

Każda z tych metod może funkcjonować samoistnie lub w połączniu z inną. Decyzję o wdrożeniu odpowiedniej procedury zawsze podejmuje specjalista. Aby dowiedzieć się więcej o metodach kontrolowania krótkowzroczności u dzieci i młodzieży porozmawiaj ze swoim specjalistą. Pamiętaj, że przy stale postępującej miopii wdrożenie odpowiednich działań jest konieczne, im szybciej ono nastąpi tym większa szansa na zatrzymanie lub spowolnienie narastania krótkowzroczności.

Dlaczego ortokeratologia jest tak skuteczną metodą kontroli krótkowzroczności?

Do niedawna podczas badań nad krótkowzrocznością przyjmowano, że za większość procesów odpowiedzialna jest centralna część siatkówki zwana plamką. Z ostatnich badań wynika, że za postępowanie krótkowzroczności odpowiada nie tylko centralna, ale także peryferyjna część siatkówki. Klasyczne metody korekcji jak soczewki kontaktowe lub okularowe pozwalają uzyskać bardzo dobrą korekcje wady wzroku w obszarze plamkowym, ale jednocześnie powodują przekorygowanie w obszarze peryferyjnym siatkówki. Udowodniono silny związek pomiędzy nadwzrocznością na peryferiach siatkówki a wzrostem długości gałki ocznej. Soczewki ortokeratologiczne zmniejszają grubość jedynie centralnej części rogówki co powoduje, że obraz ogniskowany jest zarówno w centrum jak i na obwodzie siatkówki.

 

Ortokeratologia: kontrola progresji krótkowzroczności za pomocą soczewek ortokeratologicznych. Jacinto Santodomingo

Ortokeratologia - przegląd i podsumowanie badań klinicznych, tendencje rozwoju. Katarzyna Szymanek, Piotr Szymanek, Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośkowoju

Peripheral Refractive Changes Associated with Myopia Progression. Charman W.N., Radhakrishnan H.

Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Mutti D.O., Hayes J.R., Mitchell G.L., Jones L.A., Moeschberger M.L., Cotter S.A. i wsp.